Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lời giải chi tiết

1. Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 - 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 - 400 =

90 - 30 =                        60 - 10 =                          500 + 300 =

80 - 70 =                        50 + 40 =                          700 - 400 = 

Phương pháp giải :

Cộng, trừ với các số khác 0 rồi viết thêm một hoặc 2 số 0 vào tận cùng của kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

30 + 50 = 80                70 - 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 - 400 = 200

90 - 30 = 60                 60 - 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 - 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 - 400 = 300 

2. Tính:

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

3. Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải :

Tóm tắt:

Gái : 265 học sinh

Trai : 234 học sinh

Tất cả : ? học sinh.

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh gái cộng với số học sinh trai.

Cách giải :

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

4. Bể thứ nhất chứa được \(865\ell\) nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất \(200\ell\) nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước của bể thứ nhất trừ đi \(200\ell\).

Cách giải :

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

\(865 - 200 = 665 (\ell)\)

Đáp số: \(665\ell\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay