Lý thuyết nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện


Cơ thể nhện gồm : phần đầu - ngực và phần bụng

I - NHỆN
1. Đặc điếm cấu tạo
Cơ thể nhện gồm : phần đầu - ngực và phần bụng
2. Tập tính ai Chàng lưới
Hình 25.2 sắp xếp không đúng quá trình chăng lưới ở nhện.


* Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào ?
- Chờ mồi (thường ở trung tâm lưới) (A)
- Chăng dây tơ phóng xạ (B)
- Chăng dây tơ khung (C)
- Chăng các sợi tơ vòng (D)
b) Bắt mồi
* Khi rình mồi. nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện hành động ngay theo các nao tác sắp xếp chưa hợp lí dưới đây :
- Nhện hút dịch lỏng ở con mồi □
- Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc □
- Tiết dịch tiêu hoá vào cơ thê mồi □
- Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian
II- SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN
I. Một số đại diện
■ Giới thiệu một sô đại diện khác của lớp Hình nhện

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan