Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

Bình chọn:
4.6 trên 134 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 181 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 181 sgk sinh học 7

    Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. Câu 2: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.