CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bình chọn:
4.5 trên 42 phiếu
 • Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7

  Bài 1: Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi...

 • Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk sinh học 7

  Bài 1. Có thế gặp trùng roi ở đâu? Bài 2. Trung roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào? Bài 3. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình?

 • Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Sinh học 7

  Bài 1. Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ? Bài 2. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? Bài 3. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

 • Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh học 7

  Bài 1. Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào ?Bài 2. Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khoẻ con người ? Bài 3. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ?

 • Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk sinh học 7

  Bài 1. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?Bài 2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.Bài 3. Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh?

Bài viết được xem nhiều nhất