CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bình chọn:
4.7 trên 127 phiếu
 • Bài 1, 2 trang 188 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 188 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích? Câu 2: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích?

 • Bài 1, 2 trang 191 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 191 sgk sinh học 7

  Câu 1: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Câu 2: Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

 • Bài 1, 2 trang 195 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 195 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học. Câu 2: Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ.

 • Bài 1, 2 trang 198 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 198 sgk sinh học 7

  Câu 1: Thế nào là động vật quý hiếm.Câu 2: Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

 • Câu 1, 2 trang 199 sgk sinh học 7

  Câu 1, 2 trang 199 sgk sinh học 7

  Câu 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào? Câu 2: Các động vật nuôi ở địa phương em có những ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế?

Bài viết được xem nhiều nhất