Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Bình chọn:
4.2 trên 128 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 129 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 129 sgk sinh học 7

    Câu 1: So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch. Câu 2: Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo bên trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Câu 3: Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.