Bài 18. Trai sông

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 64 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 64 sgk sinh học 7

    Câu 1: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo náo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?Câu 2: Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?Câu 3: Nhiều ao đào thá cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?