CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
 • Bài 1, 2, 3 trang 76 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 76 sgk sinh học 7

  Câu 1: Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu canxi và sắc tố của tôm?Câu 2: Dựa vào đặc điểm nào của tôm, người dân địa phương em thường có kinh nghiệm đánh bắt tôm theo cách nào?Câu 3: ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

 • Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7

  Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7

  Thu hoạch: - Chú thích hình 23.1 B: 1. Lá mang, 2. Lá mang, 3. Bó cơ, 4. Đốt gốc chân ngực... Bài 1: Hãy nêu các bộ phận của cơ quan tiêu hóa của tôm...

 • Bài 1, 2, 3 trang 81 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 81 sgk sinh học 7

  Câu 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?Câu 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển? Câu 3: Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

 • Bài 1, 2, 3 trang 85 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 85 sgk sinh học 7

  Câu 1: Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?Câu 2. Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?Câu 3: Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

 • Bài 1, 2, 3 trang 88 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 88 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?Câu 2: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào? Câu 3*: Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

 • Bài 1, 2, 3 trang 93 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 93 sgk sinh học 7

  Câu 1: Hãy cho biết một số sầu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?Câu 2: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?Câu 3: Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

 • Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7

  Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7

  Bài 1: Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?...

 • Bài 1, 2, 3 trang 98 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 98 sgk sinh học 7

  Câu 1: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp? Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Bài viết được xem nhiều nhất