Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk sinh học 7

    Câu 1. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.Câu 2: Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?Câu 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?