Bài 15. Giun đất

Bình chọn:
4 trên 33 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 55 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 55 sgk sinh học 7

    Câu 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?Câu 2: Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?Câu 3: Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?