Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bình chọn:
4.3 trên 118 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 146 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 146 sgk sinh học 7

    Câu 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.Câu 2: Đặc điểm chung của lớp Chim?Câu 3: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.