Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Bình chọn:
4.3 trên 187 phiếu
  • Bài 1, 2, trang 155 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, trang 155 sgk sinh học 7

    Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học. Câu 2: Hãy nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5 trang 155 SGK.