Bài 35. Ếch đồng

Bình chọn:
4.5 trên 194 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sgk sinh học 7

    Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với dời sống ở nước? Câu 2: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghi với đời sống ở cạn?