Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

Bình chọn:
4.6 trên 111 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk sinh học 7

    Câu 1: Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sông đến cấu tạo và tập tính của cá. Câu 2: Nêu đặc điếm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương. Câu 3: Vai trò của cá trong đời sống con người.