Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 174 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 174 sgk sinh học 7

    Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chi’ có một hình thức di chuyển. Câu 2: Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.