Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Bình chọn:
4.5 trên 69 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 46 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 46 sgk sinh học 7

    Câu 1: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?Câu 2: Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chu qua các con đường nào?Câu 3: Nêu dặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

  • Bài 1, 2, 3 trang 49 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 49 sgk sinh học 7

    Câu 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan?Câu 2: Nêu tác hại của giun đũa với sức khóc con người.Câu 3: Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người.