Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Sinh học 7

    Bài 1. Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ? Bài 2. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? Bài 3. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?