Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 52 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 52 sgk sinh học 7

    Câu 1: Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc cảu, xem loài giun nào nguy hiếm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn? Câu 2: Đặc điểm đặc trưng nhất của ngành Giun tròn là gì? Câu 3: Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?