Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Bình chọn:
4.9 trên 48 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 85 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 85 sgk sinh học 7

    Câu 1: Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?Câu 2. Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?Câu 3: Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?