Bài 8. Thủy tức

Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 32 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 32 sgk sinh học 7

    Bài 1. Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.Bài 2. Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?Bài 3. Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.