Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bình chọn:
4.1 trên 193 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk sinh học 7

    Câu 1: Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.Câu 2: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.Câu 3: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bố sung cho hoạt động của chim về ban ngày?