Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Bình chọn:
4.5 trên 127 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 73 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 73 sgk sinh học 7

    Câu 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?Câu 2: Ở các chợ ở địa phương em có các loại thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loại nào có giá trị xuất khẩu?Câu 3. Ý nghĩa thực tiễn của vò thân mềm.