Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk sinh học 7

    Bài 1. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?Bài 2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.Bài 3. Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh?