Bài 26. Châu chấu

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 88 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 88 sgk sinh học 7

    Câu 1: Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?Câu 2: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào? Câu 3*: Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?