Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

Bình chọn:
4.4 trên 171 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 126 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 126 sgk sinh học 7

    Câu 1: Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng.Câu 2: Miêu tả thứ tự các động tác của than và đuôi khi thằn lằn