CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
 • Bài 1, 2 trang 174 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 174 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chi’ có một hình thức di chuyển. Câu 2: Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

 • Bài 1 trang 178 sgk sinh học 7

  Bài 1 trang 178 sgk sinh học 7

  Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

 • Bài 1, 2 trang 181 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 181 sgk sinh học 7

  Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. Câu 2: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

 • Bài 1, 2 trang 184 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 184 sgk sinh học 7

  Câu 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật. Câu 2: Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Bài viết được xem nhiều nhất