CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN

Bình chọn:
4.5 trên 42 phiếu
 • Thảo luận và trả lời các câu hỏi.

  Thảo luận và trả lời các câu hỏi.

  - Giun cái to, mập hơn giun đực để đảm bảo chứa và đẻ ra một lượng trứng khổng lồ 200 ngàn trứng trong một ngày đêm.

 • Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 7

  Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 7

  Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

 • Bài 1, 2, 3 trang 46 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 46 sgk sinh học 7

  Câu 1: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?Câu 2: Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chu qua các con đường nào?Câu 3: Nêu dặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

 • Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7

  Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7

  Bài 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ?

 • Bài 1, 2, 3 trang 49 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 49 sgk sinh học 7

  Câu 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan?Câu 2: Nêu tác hại của giun đũa với sức khóc con người.Câu 3: Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người.

 • Bài 1, 2, 3 trang 52 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 52 sgk sinh học 7

  Câu 1: Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc cảu, xem loài giun nào nguy hiếm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn? Câu 2: Đặc điểm đặc trưng nhất của ngành Giun tròn là gì? Câu 3: Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?

 • Bài 1, 2, 3 trang 55 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 55 sgk sinh học 7

  Câu 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?Câu 2: Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?Câu 3: Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

 • Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7

  Bài 1: Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ?...

 • Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk sinh học 7

  Câu 1. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.Câu 2: Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?Câu 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

Bài viết được xem nhiều nhất