• Bài 1, 2, 3 trang 64 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 64 sgk sinh học 7

  Câu 1: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo náo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?Câu 2: Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?Câu 3: Nhiều ao đào thá cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?

 • Bài 1, 2 trang 67 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 67 sgk sinh học 7

  Câu 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên đế lại dấu vết trên lá như thế nào?Câu 2: Hãy nêu một số tập tính của mực.

 • Bài 1, 2, 3 trang 73 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 73 sgk sinh học 7

  Câu 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?Câu 2: Ở các chợ ở địa phương em có các loại thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loại nào có giá trị xuất khẩu?Câu 3. Ý nghĩa thực tiễn của vò thân mềm.

Bài viết được xem nhiều nhất