Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Bình chọn:
4.3 trên 59 phiếu
  • Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11

    Bài 1:Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp? Bài 2:Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Bài 3: Sản phẩm của pha sáng là gì? Bài 4: Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?