Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bình chọn:
4.3 trên 63 phiếu
  • Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 154

    Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 154

    Câu 1 Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống? Câu 2. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng? Câu 3. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lí?