Bài 20. Cân Bằng nội môi

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
  • Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11

    Câu 1. Cân bằng nội môi là gì? Câu 2. Tại sao cân bằng nội môi có vui trò quan trọng đối với cơ thể? Câu 3. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ? Câu 4. Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi? Câu 5. Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu? Câu 6. Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?