Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Sinh 11

    Câu 1: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Câu 2: Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp? Câu 3: Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ? Câu 4: Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp?