Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Bình chọn:
4.5 trên 62 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11

    Câu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật? Câu 2 . Tại sao thú ăn thực vật lại thường ăn số lượng thức ăn rất lớn? Câu 3.Đánh dấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ