Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bình chọn:
4.7 trên 109 phiếu
  • Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138

    Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138

    Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì? Câu 3. Sinh trưởng thứ cấp là gì? Câu 4. Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu? Câu 5. Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối?