Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Bình chọn:
4.1 trên 33 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11

    Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11

    Câu 1. Phát triển của thực vật là gì? Câu 2. Lúc nào thì cây ra hoa? Câu 3. Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:Câu 4. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là: