Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bình chọn:
4.8 trên 110 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 27 SGK Sinh11

    Bài 1,2,3 trang 27 SGK Sinh11

    Bài 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Bài 2: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat? Bài 3: Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?