Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bình chọn:
4.5 trên 50 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 151

    Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 151

    Câu 1. Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Câu 2. Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn? Câu 3. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng? Câu 4. Sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao