Bài 15. Tiêu hóa ở động vật

Bình chọn:
4.7 trên 73 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11

    Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào? Câu 2. Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì? Câu 3. Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào? Câu 4. Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi T tiêu hóa.