Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
  • Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 181

    Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 181

    Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao? Câu 2. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao? Câu 3. Quá trình sản xuất hoocmôn FSH. LH, (ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?