Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 120 Sinh 11

    Bài 1,2,3 trang 120 Sinh 11

    Câu 1. Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào? Câu 2. Đánh dấu X vào ô □ cho các vị trí lời đúng về điện thế họat động? Câu 3. So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin.