Bài 31. Tập tính của động vật

Bình chọn:
4.1 trên 26 phiếu
  • Bài 1,2,3, trang 126 Sinh 11

    Bài 1,2,3, trang 126 Sinh 11

    Câu 1. Tập tính là gì? Câu 2. Cho một vài ví dụ (khác với ví dụ bài học) về tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Câu 3 Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được?