Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Bình chọn:
4.6 trên 99 phiếu
  • Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 174

    Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 174

    Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao? Câu 3. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.