Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
  • Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 Trang 166

    Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 Trang 166

    Câu 1. Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn? Câu 2. Thụ tinh kép là gì ? Câu 3.Trình bày nguồn gốc của quả và hạt? Câu 4.Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là? Câu 5. Nêu vai trò của quả đối với phát triển của thực vật và đời sống con người?