Bài 28. Điện thế nghỉ

Bình chọn:
4 trên 34 phiếu
  • Bài 1,2 trang 116 Sinh 11

    Bài 1,2 trang 116 Sinh 11

    Câu 1. Điện thế nghỉ là gì ? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào? Câu 2. Đánh dấu X vào ô □ cho vị trả lời đúng về điện thế nghỉ?