Bài 23 Hướng động

Bình chọn:
4.7 trên 129 phiếu
  • Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11

    Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11

    Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ? Câu 2. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,... là hướng động kiểu gì? Câu 3. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây? Câu 4. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật ?