Bài 30. Truyền tin qua xinap

Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 trang 123 Sinh 11

    Bài 1,2,3,4 trang 123 Sinh 11

    Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp? Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp? Câu 3. Đánh dấu X vào ô □ cho câu trả lời đúng về xináp? Câu 4. Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?