Bài 26 Cảm ứng ở động vật

Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 110 Sinh 11

    Bài 1,2,3 trang 110 Sinh 11

    Câu 1. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng? Câu 2. Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao ?Câu 3. Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?