Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bình chọn:
4.1 trên 23 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11

    Bài 1: Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? Bài 2: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây? Bài 3: Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

  • Bài 1,2,3,4 trang 55 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3,4 trang 55 SGK Sinh 11

    Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì? Câu 2: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Câu 3: Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ? Câu 4: Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?