Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 31 SGK Sinh 11

    Bài 1,2,3 trang 31  SGK Sinh 11

    Bài 1: Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được? Bài 2: Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng của thực vật? Bài 3: Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?