Bài 17. Hô hấp ở động vật

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
 • Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

  Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở cạn và ở nước ?

 • Câu 2,3 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 2,3 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 2;Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp ( ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào ? Câu 3: Nếu bắt giun đất bỏ lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao ?

 • Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 4. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát chim và thú được thực hiện như thế nào?

 • Câu 5,6 trang 76 SGK Sinh học 11

  Câu 5,6 trang 76 SGK Sinh học 11

  Câu 5. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khi hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng. Câu 6: Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?